شرکت ماناکو|محصولات|مواد افزودنی پلیمر|افزودنی جاذب اشعه یووی
رسانه جدید

افزودنی های جاذب اشعه یووی

این دسته از پایدارکننده های پلیمری، با جذب اشعه یووی و تبدیل آن به انرژی گرمایی و خارج کردن آن از ماتریس پلیمری منجر به پایداری رزین پلیمری و افزایش طول عمر قطعه تولیدی می شوند. افزودنی جاذب یووی بر پایه گروه عاملی بنزوفنون برای استفاده در پلی الفینهای شفاف و رنگ شده گزینه مناسبی هستند. در مقابل پایدارکننده های جاذب اشعه یووی بنزوتریازولی برای بکارگیری در آمیزه های پلی الفینی و پلی استایرنی استفاده میشوند. گریدهای تجاری SONGSORB ® ۳۲۸۰، SONGSORB ® ۳۲۷۰ از جمله مهمترین افزودنی های جاذب یووی برای استفاده در گستره وسیعی از آمیزه های پلیمری مانند پلی الفینها، پلیمرهای استایرنی و پلی وینیل کلراید هستند.

 

¤ کاربرد گریدهای پر مصرف جاذب اشعه یووی ¤

 گرید تجاری ساختار شیمیایی  کاربرد 
 SONGSORB ® ۳۲۶۰ هیدروکسی فنیل بنزوتریازول  آمیزه های پلی الفینی نظیر پلی اتیلن، پلی پروپیلن و EVA 
 SONGSORB ® ۳۲۷۰ کلرو بنزوتریازول پلی الفین ها، پلیمرهای استایرنی، الیاف پلی یورتانی، الاستومرها و پلی وینیل کلراید
 SONGSORB ® ۳۲۸۰ هیدروکسی فنیل بنزوتریازول پلیمرها و کوپلیمرهای استایرنی، اکریلیکی، پلی وینیل کلراید، پلی الفینها و پلی یورتانها
 SONGSORB ® ۳۶۰۰ هیدروکسی فنیل بنزوتریازول پلی کربناتها، رزین های اکریلیکی، پلی آمیدها، پلی استال، پلیمرهای استایرنی و الاستومرها 

 stadium

 

افزودنی های جاذب اشعه یووی کاربردهای متنوعی دارند و در قطعات ضخیم پلیمری شفاف و کدر استفاده می شوند. برای بالا بردن کارایی افزودنی های جاذب یووی، ضخامت حداقلی قطعه مورد نیاز است. همین امر منجر می شود تا بکارگیری این مواد در محصولات با ضخامت کم نظیر فیلم های پلیمری، الیاف و نوارهای مصنوعی با محدودیت مواجه باشد.