ship

پایدارکننده های نوری HALS

این گروه از افزودنی ها، با خنثی کردن رادیکالهای آزاد تولید شده در رنگهای صنعتی و چسبها از تخریب رزین پلیمری ممانعت میکنند. از دیگر مزایای استفاده از این دسته از افزودنی ها، جلوگیری از ترک خوردگی سطح پوشش و نفوذ آب به داخل آن می باشد. این گروه از افزودنی ها بواسطه ویژگی های ساختاری خود، مقاومت بالای نوری از خود نشان می دهند و معمولا برای مقاوم سازی طولانی مدت رنگ ها و پوشش های صنعتی پیشنهاد می شوند. از آنجاییکه نحوه عملکرد پایدارکننده های نوری مستقل از ضخامت فیلم است، مزیت استفاده از آنها زمانی است که استفاده از جاذبهای اشعه یووی به تنهایی کافی نباشد.
این دسته از افزودنی های پایدارکنندها از ایجاد شکست و نفوذ آب نیز جلوگیری میکند. گرید تجاری SONGSORB ® CS ۲۹۲ یکی از محصولات پرکاربرد موجود به عنوان پایدارکننده نوری در صنایع رنگ و پوشش های صنعتی است.