شرکت ماناکو|صنایع هدف|چسب و درزگیر
چسب

چسب ها و درزگیرها

چسب های پلیمری
امروزه ساخت بسیاری از وسائلی که با آنها سروکار داریم بدون استفاده از چسبها غیر قابل تصور است. بطور کلی چسبها برای اتصال دو سطح مختلف به منظور توزیع تنش اعمالی در نقطه اتصال استفاده میشوند، در حالیکه استفاده از درزگیرهای پلیمری برای آب بندی نقاط اتصال است و معمولا می بایست بلافاصله استفاده شوند. چسبها و درزگیرها در صنایع مختلفی همچون خودرو، ساختمان، الکترونیک، بسته بندی، هوا فضا و داروسازی کاربرد گسترده ای دارند. به عنوان مثال در صنعت ساختمان استفاده از چسبها به منظور جلوگیری از اکسایش و خوردگی لوله ها و سایر قطعات صورت میگیرد. در صنعت الکترونیک نیز چسبها برای پوشش دهی قطعات تعبیه شده بر روی برد اصلی استفاده می شوند.  
یکی دیگر از صنایعی که چسبها کاربرد گسترده و فراوانی در آن دارند، صنعت بسته بندی است. چسب های لیبل و سیستم های بسته بندی از جمله مثالهای استفاده از چسبها در این صنعت هستند. در صنعت داروسازی نیز استفاده از چسبها برای طراحی و تولید انواع تجهیزات، شامل کیسه های خون و ماسکهای تنفسی معمول می باشد. استفاده از آنتی اکسیدانتها و پایدارکننده های نوری مناسب، یکی از روشهای افزایش طول عمر انواع مختلف چسبها و درزگیرهای صنعتی است.

 

¤ افزودنی های پایدارکننده چسب و درزگیرهای صنعتی ... دانلود

درزگیرهای صنعتیsealant
چسب های گرما ذوب (هات ملت)HMA