agri - head

صنعت کشاورزی

جایگاه پلیمرها در صنعت کشاورزی
همزمان با افزایش جمعیت جهان، نیاز به محصولات غذایی، سوخت و مواد اولیه روز به روز افزایش می یابد و ثبات و پایداری در تامین آنها به یک موضوع ضروری و حیاتی برای بشر مبدل گشته است. استفاده از پلیمرها موجب افزایش بازده و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و گلخانه ای شده است. پیشرفتهای جدید در فناوری های مواد پلیمری و افزودنیهای صنعت پلاستیک موجب افزایش بازده محصولات کشاورزی، بهبود کیفیت مواد غذایی و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی این دسته از مواد شده است. گلخانه ها همانند تونل های بزرگی هستند که محیط مناسبی را برای گیاهان و محصولات فراهم می کنند.
بکارگیری آنها باعث میشود تا محصولات کشاورزی از آسیب هایی نظیر باد و باران و تغییرات آب و هوایی در امان بمانند. همچنین استفاده از فیلم های پلیمری گلخانه ای به افزایش و محافظت از محصول کشاورزی کمک می کنند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه فیلم های گلخانه ای پلیمری با کاهش میزان تبخیر آب، باعث کاهش مصرف آب در کل طول مدت استفاده آنها می شود. در کنار تمام این ویژگی ها، عواملی همچون تابش اشعه یووی، آفت کش ها و سموم که در طول این مدت استفاده می شوند اثر منفی بر کارایی آنها می گذارند، بنابراین پایدارسازی فیلم های پلیمری برای استفاده به عنوان فیلم های پلیمری گلخانه ای توسط افزودنی های جاذب اشعه یووی، پایدارکننده های نوری و آنتی اکسیدانتها امری اجتناب ناپذیر است.
 
امروزه گستره وسیعی از پلیمرها مانند پلی الفین ها، پی وی سی، پلی کربنات و پلی متیل متاکریلات در صنعت کشاورزی استفاده می شوند. پلیمرها موجب حفظ رطوبت و آب موجود در سیستم شده و به محصولات کشاورزی این اجازه را میدهند که در آب و هوای خشک نیز به رشد خود ادامه دهند. بطور مثال لوله های آبیاری از هدر رفت آب و مواد مغذی جلوکیری کرده و موجب افزایش بهره وری میشوند. کاهش استفاده از آفت کش ها با استفاده از فیلم های گلخانه ای یکی دیگر از مزایای استفاده از پلاستیکها در صنایع کشاورزی است.
استفاده از فیلم های گلخانه ای بواسطه کنترل شرایط دمایی و محافظت محصولات در مقابل عوامل جوی و محیطی مخرب باعث اثرات چشمگیری بر بازده و رشد محصولات کشاورزی شده است. نمونه دیگر از بکارگیری پلاستیک ها در صنایع کشاورزی تولید فیلمهای مالچ است. با استفاده از فیلم های پلیمری مالچ و پوشاندن زمین توسط آنها هدر رفت آب مصرفی کاهش یافته و از رشد علف هرز جلوگیری میشود. 

 

فیلمهای چند لایه گلخانه ایag - 1
فیلمهای مالچمالچ
فیلمهای استرچ و سیلاژag - 3