HALS-Plastics

پایدارکننده های نوری

این گروه از پایدارکننده های پلیمری همانند آنتی اکسیدانتهای اولیه عمل کرده و بوسیله خنثی کردن امواج یووی از تخریب پلیمر جلوگیری می کنند. پایدارکننده های نوری مونومری روی سطح پلیمرها اثرگذار هستند و پایدارکننده های نوری با وزن مولکولی بالا بیشتر منجر به پایدارسازی توده پلیمر می شوند. سازگاری فوق العاده، فراریت پایین، میزان مهاجرت به سطح ناچیز و پایداری حرارتی بالا از جمله مهمترین ویژگی های پایدارکننده های نوری با وزن مولکولی بالا هستند. به عنوان مثال استفاده از دو پایدارکننده نوری با وزن مولکولی بالا بالاترین میزان افزایش مقاومت یووی را در فیلمهای گلخانه ای نشان داده است که یکی از اصلی ترین بازارهای مصرف پایدارکننده های نوری هستند. این دسته از افزودنی ها برای استفاده در بسیاری از پلیمرها مناسب هستند. با این وجود عوامل بسیاری همچون مهاجرت به سطح و یا برهمکنش با پارامترهای محیطی مانند ترکیبات شیمیایی کشاورزی، میزان اثرگذاری پایدارکننده های نوری تحت تاثیر قرار میدهند. میزان اثرگذاری پایدارکننده های نوری به ضخامت قطعه پلاستیکی بستگی ندارد، ازینرو این گروه از افزودنی ها برای پایدارسازی لایه های سطحی و قطعات نازک کاربردی و مفید هستند. 
در جدول زیر ساختار شیمیایی و کاربرد برخی از گریدهای تجاری پرمصرف در بازار ایران آورده شده است. فیلم های گلخانه ای، کامپاندهای خودرویی، الیاف پلی الفینی، چمن مصنوعی، صنایع ساختمان و بسته بندی از مهمترین کاربردهای افزودنی های پایدارکننده نوری هالس هستند. پلاستیکها کاربرد گسترده ای در ورزش و تولید لوازم مربوط به آن دارند، از تولید چمن مصنوعی تا ساخت صندلیهای ورزشگاهها، تجهیزات ایمنی، کفشهای ورزشی و اسباب بازی ردپای پلاستیکها را میتوان مشاهده کردپایدارکننده های نوری با نام تجاری سابو، افزودنی های ویژه به جهت استفاده در پلیمرهای مورد مصرف در انواع مختلف کالاهای ورزشی هستند که باعث افزایش فوق العاده مقاومت به یووی سیستم پلیمری می شوند. گرید تجاری سابواستب یووی ۱۱۹، بهترین انتخاب برای استفاده در فرمولاسیون چمن های مصنوعی است.