هاش

گرانول پلی اتیلن - گرید هاش

پلی اتیلن ها در میان خانواده پلی الفین ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. امروزه طیف وسیعی از گریدهای مختلف بصورت تجاری تولید و در تولید انواع قطعات پلیمری مورد استفاده قرار میگیرند. این تفاوتها در وزن مولکولی، توزیع وزن مولکولی و میزان بلورینگی و شاخه ای شدن گریدهای مختلف انواع پلی اتیلن است. درجه شاخه ای شدن و طول شاخه های جانبی از مهمترین عواملی هستند که بر روی چگالی این گروه از مواد پلیمری اثر میگذارند. چگالی پلی اتیلن های تجاری موجود در بازار بین ۰.۸۷ تا ۰.۹۷ (gr/cm3) است. بطور کلی پلی اتیلن های تجاری با چگالی بیشتر، درجه بلورینگی بالاتری دارند و خواص فیزیکی و مکانیکی مطلوبتری را نشان میدهند. در میان گریدهای معمول تجاری پلی اتیلن، سه گروه پلی اتیلن با چگالی پایین (LDPE)، پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) و پلی اتیلن خطی با چگالی پایین (LLDPE) بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده اند.
 
گرانول های بازیافتی هاش از مواد اولیه با کیفیت تولید میشوند بطوریکه به لحاظ خواص فیزیکی و مکانیکی کاملا با مواد نو قابلیت رقابت دارند. این مواد پس از تولید در آزمایشگاههای مرجع بطور پیوسته مورد ارزیابی قرار میگیرند و خلوص آنها دائما بررسی میشوند. تولید لوله های آبیاری، انواع قطعات پلیمری، فیلم های بسته بندی پلیمری و کیسه های پلاستیکی از جمله کاربردهایی هستند که گرانول بازیافتی هاش در آنها استفاده می شوند.