cable

روکش پلیمری سيم و کابل

زندگی امروزی بدون حضور کابل های الکتریکی عملا غیر ممکن است. امروزه استفاده از آنها در بکارگیری تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ضروری است و روز به روز نیز استفاده آنها در حال گسترش می باشد. به منظور محافظت از کابلها در مقابل رطوبت، گرما، سرما و ساییدگی از روکش پلیمری برای محافظت آنها استفاده می شود. عواملی همچون میزان پایداری، استحکام مکانیکی و انعطافپذیری، شرایط دمایی و میزان رطوبت در انتخاب نوع مواد روکش و غلاف کابل تاثیر گذار هستند. یکی از مهمترین افزودنی های مورد استفاده در تولید آمیزه های پلیمری برای روکش سیم ها، متال دی اکتیویتورها هستند که محصول YFK- ۱۰۲۴ از مهمترین گریدهای تجاری این دسته از افزودنی ها است.

 

از آنجاییکه یونهای فلزی سرعت تخریب روکش پلیمری را افزایش میدهند، وظیفه اصلی این گروه از افزودنیها، پایدارسازی یونهای فلزی در تماس با پلیمرها و کاهش سرعت تخریب آن است. استغلاف کابل از سیم و کابل ها در برابر عوامل شیمیایی، آتش و سایر عوامل جوی و محیطی محافظت میکنند. از مهمترین موادی که از آن به عنوان روکش کابل های مخابراتی استفاده میشوند، رزین های پلیمری هستند که همراه با افزودنیهایی مانند نرم کننده ها، پایدارکننده ها، پرکننده ها، تاخیراندازنده های شعله، روان کننده ها، آنتی اکسیدانتها، و رنگدانه ها بکار گرفته میشوند.

 

 

کابل های ساختمانیbuilding cables - 400
کابل های مخابراتیtelco cable 400